AEROPAN D

Aeropan D

Aeropan D je samostatná jednokanálová vyhodnocovací jednotka pracující na principu převodu tlaku na délkový rozměr.

Konstrukce přístroje je podřízena požadavkům pro používání v dílenském prostředí s cílem nezatěžovat operátora a minimalizovat čas na přípravu a vlastní měření.

Pneumatický obvod je navržen s ohledem na snadné nastavení charakteristik v širokém pásmu průtoku vzduchu, čímž je zajištěna možnost používání stávajících měřících přípravků a nastavovacích etalonů.

Na šestimístném displeji se zobrazuje měřený rozměr odpovídající tlakovému signálu z pneumatického měřícího přípravku. Současně je pomocí pěti velkých LED diod signalizováno překročení zadaných tolerancích, respektive mezí zásahu měřeného rozměru.

Kalibrace přístroje se provádí pomocí dvojice tlačítek na čelním panelu. Tato tlačítka současně slouží i k výběru měřících programů, kterých může být v paměti přístroje uloženo až dvacet.

Programy se do zařízení nahrávají ve formě tabulky pomocí jednoduchého programovacího softwaru po připojení zařízení k běžnému počítači USB kabelem. Tento software zároveň umožňuje kontrolu linearity charakteristiky měřidla.

Přístroj je vhodný i k zástavbě do automatických výrobních zařízení. Komunikace pak probíhá pomocí signálového konektoru umístěného na zadní straně přístroje.

Technické parametry:

Rozměry (šxhxv): 162x216x72,5mm

Hmotnost: 2,2kg

Rozlišení: max. 0,1um

Přesnost: 1um nebo 1% z měřeného rozsahu

Požadavky na připojení:

Napájení: 24V (síťový zdroj je součástí dodávky)

Stlačený vzduch: 0,4-1MPa


Cena: 29 800 Kč bez DPH

Manuál a obslužný software stahujte zde.

Aeropan D se přípravkem pro měření otvorů s výrobní tolerancí ∅ 2,845±0,003mm .

Ukázka opakovatelnosti měření na kalibračních kroužcích. Kalibrované rozměry 2,8420 a 2,8490.