17026-Aeropan

⬑ Zpět

Jednoúčelový stroj pro měření vnitřního průměru a výšky čel obrobeného odlitku.

Zařízení je součást výrobní buňky. Stanice je plně automatická, včetně kalibračního cyklu, při kterém etalony do zařízení vkládá robotický manipulátor.

Zařízení provede měření rozměrů a dá zpětnou vazbu nadřazenému systému linky. Na základě této vazby se automaticky provádí rozměrová korekce v obráběcím stroji.

U zákazníka jsou nainstalovány 4 identické měřící systémy.

Měřené rozměry:

  • vnitřní ø 17 s tolerancí 13 μm ve 2 výškách

  • výška 3,1 s tolerancí 40 μm ve dvou bodech

Parametry testu:

  • cyklový čas testu: 20 s