MĚŘÍCÍ PŘÍPRAVKY

Konstrukcí a výrobou vzduchových měřících přípravků se zabýváme od roku 2002.  Jsme schopni dodat široký sortiment vzduchových měřidel od jednoduchých ručně vkládaných válcových měřících trnů, přes sdružené měřící přípravky měřící více rozměrů najednou, až po roboticky zakládané , automaticky upínané přípravky.  

V sériové výrobě je efektivní používání vícekanálových automatických měřících přípravků, které výrazně zkracují čas pro provedení kontroly dílce.  I ručně zakládané měřící přípravky mohou být navrženy tak, aby byl dílec změřen bez dalších potřebných činností automaticky po jeho správném založení.

Výhodou vzduchovým měřících přípravků je vysoká odolnost proti poškození a opotřebení. Vyhodnocovací jednotka je oddělená od vlastních snímacích trysek přípravku. Díky tomu lze umístit více měřících kanálů do velmi těsného prostoru při zachování značné mechanické odolnosti měřidla. Vzduchová měřidla navíc nejsou citlivá na znečištění měřených dílců obráběcí emulzí, protože v místě měření si vzduchové trysky dílec ofouknou.

Nezbytnou součástí měřícího přípravku jsou kalibrační etalony, pomocí kterých se systém kalibruje. Etalony mohou být navrženy pro oddělenou kalibraci jednotlivých rozměrů, nebo jako multifunkční umožňující kalibraci více rozměrů současně.

Standardní i méně známé možnosti měření pomocí vzduchových měřidel. 

Vyhodnocení

Způsoby zpracování tlakového signálu z vlastního vzduchového měřidla. Základní popis výpočetních funkcí měřícího systému Aeropan.

Nejčastější otázky k principu vzduchových měřidel.

Pokud jsou pro Vás vzduchová měřidla neznámá, začněte zde.

Realizovaná řešení